Info

SAMLINGSPLATS

Sala skjutbana, Hyttskogen

TÄVLINGSORGANISATION

Tävlingsledare: Jessica Linnman
Tävlingssekreterare och kassör: Siv Olsson
Jury: Anslås på tävlingsdagen

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan görs föreningsvis till Siv Olsson via e-post fam.linnman@yahoo.se och ska vara inskickad senast 22 augusti. Alternativt via post till Siv Olsson, Lingongatan 18, 733 37 Sala eller via telefon på 0224-12502.
Avgift: Individuellt: 150 kronor per tävling.
Inbetalning skall ske i samband med anmälan och ska vara arrangören tillhanda senast 25 augusti.
Plusgiro: 37 20 69-5 Sala Skyttegille. Märk betalningen med föreningens namn.

GEVÄRSSKYTTEKORT OCH AKTIVITETSKORT

Är obligatoriska för deltagande och skall uppges i anmälan och visas upp vid tävlingarna.

SERVERING

Enklare servering kommer att finnas.

SKJUTPROGRAM

Omgång 1: 3x5 - 5 skott liggande tid 1,5 min + 5 skott knästående tid 3 min + 5 skott stående tid 5 min
Omgång 2: Norsk grunnlag tid 5 min
Omgång 3: Snabbserie - 10 skott liggande tid 75 sek
För liggande skyttar:
Samma program fast alla skott i liggande

FINAL

En liggande- och en ställningsfinal. De tio bästa oavsett klass går till final där vi skjuter en så kallad herren
på täppan där skytten med sämst skott lämnar finalen.

KLASSER

Liggande: Sen, Vet, Jun
Ställningar: Sen, Vet, Jun

PRISER

Penningpriser samt pris till vinnare i respektive final.
SALA SKYTTEGILLE ÖNSKAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!