Info

Samlingsplats
Sala skjutbana, Hyttskogen

Tävlingsdag
Söndagen den 15 augusti 2010

Markering
Markering sker med elektronik från Sius

Anmälan
Föranmälan direkt här på sidan eller till 
Siv Olsson
Lingongatan 18
73337 Sala
Tel. 0224-12502, 070-2165465.
anmalan@salaskyttegille.se
Anmälan oss tillhanda senast 9 augusti

Klassindelning
B E, B 4, B 3, B 2, B 1, B 15, B 17, B 56, B 66, B72 och JUN.
(JUN skytt högst 20 år)

Avgifter
B 15, B 17, B 1 och JUN 50:-, övriga 100:-
Avgifterna insättes på pg 13 04 84 -9

Skjutprogram
Riksmedaljskjutning - grundomgång enligt respektive klass. 
Mästerskap - grundomgång + mellanomgång, enligt klass BE program

Finaler
Seniorer, Veteraner och Juniorer (Junior högst 20 år)

Lagtävling
Föranmält 3-manna föreningslag där grundomgången räknas.
(max ett lag från varje förening)

Priser
Medaljer till de tre främsta i varje final.
Hederspriser klassvis på grundomgången.

Enklare servering finns

Sala skyttegille hälsar alla välkomna!