Om Sala

Anläggandet av Sala skedde i samband med inledningen av bergsbrytningen i silvergruvan i Salberget under 1500-talet. Den huvudsakliga sysselsättningen i Sala har genom historien varit jordbruk och bergsbruk. Orten fick stadsprivilegier av Gustav II Adolf år 1624. I samband med erhållandet av stadsprivilegierna flyttades staden till sitt nuvarande läge.

Staden har eldhärjats vid två tillfällen, år 1736 och år 1880. Efter den sista branden och anläggandet av järnvägen fick Sala en för tiden mer modern karaktär. Under peståret 1710 i Stockholm flyttade dåvarande kungafamiljen till Väsby kungsgård i Sala. Väsby kungsgård har hyst kungligheter och drottningar i andra sammanhang, främst under 1600-1700-talen när de kungliga synade Sala silvergruva, dåtidens viktigaste inkomstkälla.

Under 1800-talet ökade Salas befolkning starkt. Invånarantalet år 1815 var 2 193, år 2008 var 21 365 personer folkbokförda i Sala. Trots att gruvan sedan länge är tagen ur bruk är den en mycket stor tillgång för staden, då den i dag är en stor turistattraktion med många besökare. Under senare år har intresset för gruvan och Sala åter ökat, det är nya silverfyndigheter som lockar till intresse. Runt om i Salatrakten och kring gruvan görs provborrningar i syfte att hitta ytterligare silverfyndigheter. Det spekuleras i att det ska finnas en silveråder till som går genom kommunen. Salaligan var en löst sammansatt grupp på fem personer från Sala i Västmanland som under sex år på 1930-talet genomförde rån och mord. Totalt mördades fem personer. År 2007 öppnade Salbergaanstalten i Sala. Det är Sveriges största fängelse räknat i antalet intagna. Salbergaanstalten tillhör säkerhetsklass "B" på en femgradig skala.

Sala - dom vita broarnas stad. Salas parker och grönområden har en tydlig prägling av silvergruvan, 1600-talsstaden och ett unikt vattenssystem med dammar och kanaler. Över kanalerna syns på flera ställen i staden de vita broarna som gett staden dess smeknamn.

sala_park_liten